RETECH, s.r.o.


Autobusová Preprava
Ľ. Štúra 980/24
960 01 Zvolen

+421 905 621 916
retech@retech-sro.sk